×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”

Od 16 października 2023 r. rozpoczynamy dodatkową akcję kastracji/sterylizacji i oznakowania (czipowania) zwierząt domowych (psów, kotów), skierowaną dla Właścicieli zwierząt, zamieszkałych na terenie Gminy Lesznowola. Akcja finansowana jest w 100%.

Środki zostały pozyskane przez Gminę Lesznowola w ramach realizacji zadania „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” na terenie Gminy Lesznowola.

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia populacji zwierząt domowych (psów i kotów), co w efekcie zmniejszy liczbę zwierząt bezdomnych, a w szczególności tych trafiających do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania się – są spokojniejsze i łagodniejsze

Akcja prowadzona jest przez Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na to zadanie.

Warunkiem przystąpienia do akcji sterylizacji/kastracji i czipowania zwierząt jest złożenie przez właściciela zwierzęcia wypełnionego wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji (psa/kota) i czipowania osobiście w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola lub przesłać na adres e-mailowy: dotacjarsr@lesznowola.pl.

 Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Lesznowola oraz na stronie www.lesznowola.pl.

  • oznakowanie psa lub kota za pomocą micro-chipa (znakowanie zwierzęcia na koszt Gminy należy wykonać w wskazanych gabinetach weterynaryjnych najpóźniej do dnia zakończenia akcji sterylizacji i kastracji). Gmina nie pokryje kosztów zabiegu, jeżeli zwierzę nie zostanie oznakowane.
  • dołączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Lesznowola – zgłoszenie identyfikacyjne ZAP-3 lub pierwsza strona zeznania podatkowego PIT za 2022 rok z pieczątką Urzędu Skarbowego lub pierwsza strona PIT za 2022 rok z urzędowym poświadczeniem odbioru dokumentu elektronicznego (UPO) – (jednym z wyżej wymienionych dokumentów).

Akcja nie dotyczy tych zwierząt domowych (kotów/psów), które zostały zgłoszone we wcześniejszej akcji dofinansowanej przez Urząd Gminy.

Właściciel zwierzęcia, po 2 dniach od daty złożenia wniosku w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, sam skontaktuje z zaznaczonym przez siebie we wniosku gabinetem w celu ustalenia terminu wykonania zabiegu kastracji/sterylizacji psa lub kota.

Uwaga! Osobie, która złoży wniosek zostanie wystawione skierowanie na wykonanie zabiegu kastracji/sterylizacji (psa/kota) i czipowania. Następnie, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa prześle skierowanie do Gabinetu Weterynaryjnego wskazanego we wniosku.

Właściciel zwierzęcia zgłaszając się ze zwierzęciem w gabinecie weterynaryjnym okaże książeczkę szczepień (pies powinien być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie), lub inny dokument potwierdzający prawa do zwierzęcia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr tel.:

  • (22) 708 92 09
  • (22) 708 91 28

Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z możliwości wykonania zabiegów dla swojego pupila.

Pliki do pobrania:

Skip to content