×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Do 14 grudnia 2023 r. trwają konsultacje w sprawie aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe – między innymi pieców wolnostojących i kominków na drewno. Przewiduje się zaostrzenie wymagań ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy na biomasę drzewną, co jest nieuzasadnione, gdyż przyniosło by więcej szkody niż pożytku w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jak wiemy drewno jest najtańszym, lokalnym i najłatwiej dostępnym źródłem energii, a jednocześnie paliwem odnawialnym. Drewno zastępuje importowane paliwa co prowadzi do wzrostu zatrudnienia w regionie przy pracy w lasach, pozyskiwaniu i przetwórstwie drewna.

Dopóki zasobność lasów wzrasta w Europie, dwutlenek węgla wyemitowany podczas spalania drewna jest natychmiast absorbowany przez rosnące drzewa, co oznacza zerowy bilans emisji CO2. Dlatego drewno opałowe jest neutralne klimatycznie. Badania naukowe ogrzewaczy na drewno w warunkach rzeczywistych wykazały, że emisja pyłów mieści się w granicach wyznaczonych przez Ekoprojekt, a emisja BaP jest 100 do 1000 razy niższa niż przewidują to normy europejskie.

Więcej informacji o konsultacjach na stronie: https://takdlabiomasy.pl/EkoprojektEU/

Zgłaszanie uwag do Komisji Europejskiej można dokonać na stronie: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13687-Efektywnosc-energetyczna-wymogi-dotyczace-ekoprojektu-dla-miejscowych-ogrzewaczy-pomieszczen-na-paliwo-sta%C5%82e-przeglad-_pl

Pliki do pobrania:

Skip to content