×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, wolnostojących na działkach o nr ew. 5/13, 22/6 i 22/11, Zakłady Zamienie.

Lesznowola, 28.02.2022 r.

RSR.6220.22.2021.2022.WD.10

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w dniu 28.02.2022 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, wolnostojących oraz adaptacji istniejących budynków, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, realizowanego etapowo, na działkach o nr ew. 5/13, 22/6 i 22/11 z obrębu 0032 Zakłady Zamienie przy ul. Zakładowej i Herbacianej w gminie Lesznowola, powiat piaseczyński.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: (22) 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola z 28 lutego 2022 roku

Skip to content