×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

29 maja odbył się końcowy odbiór prac budowlanych na ul. Krzywej w Jazgarzewszczyźnie. Inwestycja obejmowała budowę nawierzchni drogi (jezdnia z betonu asfaltowego) chodnika z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej z wpustami i wylotem do rowu oraz przebudowę kolidującej infrastruktury (gazociąg, kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna), a także budowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Leśnej.

W odbiorze, oprócz przedstawicieli wykonawcy inwestycji – firmy MABAU Sp. z o.o. i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wzięli udział: Wójt Marta Natalia Maciejak, Radni Gminy Lesznowola –  Agnieszka Muranowicz, Wojciech Adynowski I Paweł Olkowski, były Sołtys Sołectwa Jazgarzewszczyzna Sławomir Świtek oraz Karolina Pichnej – kierownik Referatu Dróg i Mostów z pracownikami referatu.

Inwestycja została odebrana bez uwag.

Koszt inwestycji to 6 923 860,00 zł. Na inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 2 500 000,00 zł.

Grupa ludzi idąca chodnikiem i ulicą.
Widok ulicy, w oddali grupa ludzi
Skip to content