×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Szanowni Mieszkańcy,

Od 1 marca 2023 r. maksymalna miesięczna kwota opłaty za odpady komunalne wynosi 175,48 zł. na jedno gospodarstwo domowe zgodnie z art. 6j ust. 3f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany samodzielnie wyliczyć miesięczną kwotę opłaty na formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczyć ją do Urzędu Gminy.

W dniu 28 marca 2023 r. w Monitorze Polskim Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieścił wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2022 r. w wysokości – 2249,79 zł.

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Skip to content