×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Znamy już wyniki drugiego naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie otrzymało ponad 3200 inwestycji. W gronie beneficjentów znalazło się zadanie Gminy Lesznowola pn. „Remont zabytkowego Dworku w Lesznowoli z zespołem dworsko – parkowym wraz z jego przebudową i rozbudową o taras i ganek – etap I”. Przyznana dotacja w wysokości 3,5 mln zł pozwoli na realizację prac remontowo budowlanych mających na celu poprawę walorów estetycznych i użytkowych budynku.

Gmina Lesznowola jako właściciel budynku planuje przeprowadzenie adaptacji Dworku w Lesznowoli na potrzeby Gminnego Centrum Kultury wraz z wykonaniem niezbędnych prac remontowo – budowlanych. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone prace tj. wymiana drewnianego stropu na żelbetowy, wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem i izolacją termiczną oraz obudową, wymiana instalacji, przebudowa schodów wewnętrznych wraz z układem funkcjonalnym, budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz kotłowni gazowej, rozbudowa o taras od strony wschodniej oraz ganek od strony zachodniej. Przeprowadzona zostanie też rewitalizacja zabytkowego parku, w którym powstaną roślinne rabaty, utwardzone alejki oraz nowe oświetlenie.

Historyczne założenia parkowe Dworku w Lesznowoli zgodnie z przyjętą przez gminę koncepcją architektoniczno-urbanistyczną nowego centrum lokalnego w miejscowości Lesznowola zostaną połączone nowym założeniem parkowym z projektowanym w odległości ok. 1000 m obiektem – PANOPTIKUM – Centrum kompetencji dla muzeów, którego budowa powierzona została przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowemu Instytutowi Muzeów. Zarówno zabytkowy Dworek w Lesznowoli jak i planowany do realizacji budynek Panoptikum zlokalizowane w Lesznowoli mają szansę stać się atrakcyjnymi instytucjami kultury odwiedzanymi przez społeczność lokalną i turystów.

Szczegółowe informacje i listy dofinansowanych zadań dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/nowe-srodki-na-zabytki

 

Skip to content