×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

27 marca w Urzędzie Gminy Lesznowola odbyło się spotkanie z laureatami i finalistami gminnego etapu konkursu „Ortografia na medal”, który odbył się 19 lutego w Szkole Podstawowej w Mrokowie w ramach XII Wojewódzkiego Konkursu.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów. W etapie gminnym wzięło udział 18 uczniów z klas V-VI oraz 19 z klas VII-VIII z sześciu gminnych szkół podstawowych. Do kolejnego, wojewódzkiego etapu, dostało się 7 uczniów.

Już od lat nad etapem gminnym „Ortografii na medal” Honorowy Patronat obejmuje Wójt Gminy Lesznowola, co jest formą wspierania edukacji i podnoszenia poziomu nauczania języka polskiego w gminnych szkołach.

Podczas uroczystości Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik wraz z Sekretarzem Gminy Janem Wysokińskim i Dyrektorem Zespołu Obsługi Placówek w Gminie Lesznowola Jackiem Bulakiem, wręczyła dyplomy i nagrody laureatom oraz finalistom konkursu. Nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do konkursu otrzymali podziękowania za inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania języka polskiego oraz promocję pięknej polszczyzny w środowisku szkolnym i lokalnym. Gratulacje odebrała również Anna Łupińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łazach, która jest koordynatorem konkursu z ramienia warszawskiego stowarzyszenia nauczycieli polonistów.

"Ortografia na medal" - zdjęcie grupowe
Zdjęcie z uroczystości w Urzędzie
Uroczystość w Urzędzie - wręczenie kwiatów
Skip to content