×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

4 kwietnia br. odbyła się ostatnia Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Lesznowola. Podczas obrad Radni głosowali m.in. nad uchwałami dotyczącymi Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lesznowola na lata 2024-2029, zmiany progu dopłat do biletu metropolitalnego z I na III oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg gminnych:

  • w Zgorzale – Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej, etap I na odc. od rowu B4 ul. Kormoranów i budowa drogi gminnej 7 KDL;
  • w Nowej Woli – Budowa ul. Mieczyków, etap I na odc. od ronda do ul. Hiacyntów;
  • w Wilczej Górze – Budowa ul. Polnej, etap II, na odcinku od ul. Przyleśnej do działki nr ew. 151/20.

Po zakończeniu obrad odbyło uroczyste przekazanie podziękowań za służbę publiczną w kadencji 2018-2024.

Podziękowania za kadencję - zdjęcie z Sesji Rady Gminy Lesznowola
Podziękowania za kodencję - zdjęcie z Sali konferencyjnej, wręczanie kwiatów Przewodniczącej Rady Gminy
Zdjęcie medali i podziękowań leżących na stole
Podziękowanie za służbę publiczną w kadencji 2018-2024
Ostatnia Sesja Rady Gminy Lesznowola w kadencji 2018-2024 - zdjęcie zbiorowe uczestników Sesji

 

W wydawnictwem Podsumowanie Kadencji 2018-2024 można się zapoznać na stronie: https://lesznowola.pl/podsumowanie-kadencji-2018-2024/

Skip to content