×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 5 min.

W terminie od 15 lutego do 2 maja trwa okres rozliczeń PIT za 2022 rok. Wypełniając deklarację podatkową pamiętajmy, że część naszego podatku trafi bezpośrednio do budżetu gminy, którą wskażemy jako miejsce zamieszkania. To nie tylko wybór – to obowiązek. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, deklarację podatkową należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na:

 • miejsce zamieszkania osoby fizycznej w dniu składania zeznania podatkowego,
 • miejsce pobytu, jeśli osoba nie posiada na terytorium kraju miejsca zamieszkania.

Pieniądze te mogą być przeznaczone między innymi na rozbudowę infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, drogi, oświetlenie) i społecznej (szkoły, przedszkola, sport, rekreacja, kultura).

Urzędem właściwym dla osób mieszkających i przebywających w Gminie Lesznowola jest:

 • Urząd Skarbowy w Piasecznie, ul. Energetyczna 5, 05-500 Piaseczno.

 

PIT – tradycyjnie

Deklarację PIT można wypełnić w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Nowością jest, że w tym roku po raz pierwszy podatnik może zostawić PIT w dowolnym urzędzie skarbowym (z wyłączeniem wyspecjalizowanych urzędów), niezależnie od miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności. Ważne, by w deklaracji podatkowej wskazać faktyczny adres zamieszkania i właściwy urząd skarbowy. Wówczas część zapłaconego podatku trafi z budżetu państwa do budżetu gminy, w której mieszka podatnik.

PIT – elektronicznie

Rozliczając PIT można skorzystać z e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną. Już po raz kolejny Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udostępniają usługę Twój e-PIT, z której można skorzystać logując się na stronie internetowej podatki.gov.pl.

Co ważne, w usłudze Twój e-PIT na podatników czekają już wypełnione zeznania podatkowe na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa. Są to:

 • dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci;
 • informacje od płatników – np. zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

W ramach Twój e-PIT można rozliczyć i złożyć:

 • PIT-37
 • PIT-38
 • PIT-28
 • PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej,
 • oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego,
 • PIT-DZ – informację o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

Rozliczenie za 2022 r. w ramach Twój e-PIT zostało przygotowane dla ponad 24 milionów podatników i jest dostępne również w języku angielskim i ukraińskim.

1,5 proc. podatku dla OPP za rok 2022 w 2023 roku

Składając PIT pamiętajmy o możliwości przekazania części swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok. W 2023 roku wysokość wsparcia jest większa o 0,5% niż w latach poprzednich. W dalszym ciągu możemy pomagać konkretnym osobom, wpisując cel szczegółowy. 

Dlaczego Lesznowola?

Nieważne czy elektronicznie, czy tradycyjnie – składajmy zeznania podatkowe wskazując URZĄD SKARBOWY właściwy dla gminy, w której mieszkamy. Wspieramy w ten sposób budżet i realizację inwestycji oraz działań, z których realnie korzystamy na co dzień lub będziemy korzystać w przyszłości.

Dzięki podatkom Mieszkańców w 2022 roku w Gminie Lesznowola udało się zrealizować między innymi następujące inwestycje:

GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA

 • Rozbudowa i budowa Oczyszczalni Ścieków Zamienie. Wartość inwestycji ponad 33.2 mln zł (w tym preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wys. ponad 24,4 mln zł).
 • Mroków- budowa sieci wodociągowej z przyłączami i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Górskiego. Koszt 373 084,72 zł.
 • Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska – część wschodnia i Marysin część wschodnia – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II. Koszt całej inwestycji 5 234 141.01 zł.
 • Warszawianka – budowa odcinka sieci wodociągowej, budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Prostej. Koszt 348 254,54 zł.

INWESTYCJE DROGOWE

 • Nowa Iwiczna – budowa kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej, ul. Wiosennej, ul. Zimowej i ul. Spacerowej – II etap – 2 492 566,05 zł.
 • Wola Mrokowska – budowa ul. Wąskiej, Koszt 5 987 640,00 zł (w tym dofinansowanie zewnętrzne: 3 800 000,00 zł).
 • Stefanowo, Mroków – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z ul. Uroczą i ul. Legionów. Koszt 1 325 605,59 zł.
 • Wola Mrokowska – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z ul. Ogrodową i ul. Postępu. Koszt 1 420 670,04 zł.
 • Budowa ronda u zbiegu ulic Kukułki, Przepiórki, Mieczyków, Kieleckiej, Dzikiej Róży, Jaskółki oraz Al. Zgody na pograniczu Nowej Woli, Zgorzały oraz Nowej Iwicznej. Całkowity koszt inwestycji – 1704 202,63 zł (w 2022 roku wydano 1354 207,12 zł).

TRANSPORT PUBLICZNY

 • Dotacje na linie podmiejskie ZTM – 2 083 467,00 zł.
 • Dotacje na linie uzupełniające L – 3 548 869,65 zł.
 • Porozumienie międzygminne Wspólny Bilet – 1 257 822,00 zł.

EDUKACJA

 • Mysiadło – Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą. Koszty poniesione w 2022 roku – 28 720,50 zł
 • Projekt i budowa boisk i zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Zamieniu. Koszty poniesione w 2022 roku 84 255 zł (szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia to 4 500 000 zł).

Największe projekty edukacyjne realizowane w gminnych szkołach podstawowych:

 • „Wielokulturowa szkoła w Gminie Lesznowola”,
 • „Pociąg do wiedzy”,
 • Projekt uniwersytetu dzieci „Mali konstruktorzy”,
 • Erasmus Plus.

SPORT I REKREACJA

 • Modernizacja nawierzchni hali sportowej w Łazach – 464 940,00 zł (w tym dofinansowanie z MIWIS Mazowsze dla sportu 2022 – 300 000,00 zł)
 • Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Zamieniu – 212 851,75 zł
 • Doposażenie placów zabaw i rekreacji, siłowni zewnętrznych – 149 144,97 zł
 • Budowa tężni solankowej w Magdalence – 67 033,25 zł (koszt poniesiony przez Gminę: 37 851, 50 zł).

 

Budynek oczyszczalni ścieków w Zamieniu, zdjęcie wykonane z drona.

Oczyszczalnia Ścieków w Zamieniu po rozbudowie i modernizacji. 

Oczyszczalnia ścieków w Zamieniu widok w nocy.

 

Prace przy budowie kanalizacji.

Prace ziemne przy budowie kanalizacji.

 

Nowe rondo wraz z oświetleniem na granicy sołectw Nowa Wola, Zgorzała i Nowa Iwiczna. 

Rondo z zieloną wysepką i latarnią.

 

Jedna z dwóch nowych sygnalizacji świetlnych na Al. Krakowskiej. 

Sygnalizacja świetlna i przejście dla pieszych.

 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej była połączona z odtworzeniem nawierzchni drogi. 

Ulica Graniczna

 

Plac zabaw w Nowej Iwicznej.

Plac zabaw dla dzieci

 

Tężnia solankowa w Magdalence.

budynek oraz tęznia, zieleń

 

Nowa nawierzchnia hali sportowej w Łazach. 

Hala sportowa w Łazach, widok z góry.
Skip to content