×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024 – dotacja na remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Lesznowola Filia w Łazach

Gmina Lesznowola realizuje zadanie pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Lesznowola Filia w Łazach” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.

Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego została podpisana 14 marca 2024 r. w Domu Kultury w Starych Babicach.

Kwota dofinansowania wyniosła: 178 596,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzony zostanie remont sali widowiskowej w filii GOK Łazy.
W pomieszczeniach filii GOK w Łazach przeprowadzone zostaną też prace remontowe instalacji oświetleniowej, wypełnienie ubytków, odgrzybienie i pomalowanie. Dodatkowo przeprowadzona zostanie konserwacja dachu. Budynek filii GOK w Łazach zostanie odwodniony, a elewacja budynku zostanie oczyszczona, a ubytki w elewacji uzupełnione. Przeprowadzony zostanie też remont odpadających płytek na wejściu do budynku.

Skip to content