×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Mazowsze dla straży pożarnych 2024

Strażacy ochotnicy z OSP Mroków, OSP Nowa Wola i OSP Zamienie dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2024” otrzymali dofinansowanie na zakup 3 lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych. Dodatkowo w ramach dofinansowania przeprowadzony zostanie remont posadzki w strażnicy OSP Nowa Wola.

  1. Mazowieckie strażnice OSP 2024

Kwota 35 000 zł przeznaczona zostanie na remont posadzki w pomieszczeniu garażowym strażnicy OSP Nowa Wola w zakresie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym podczas remontu zastosowane zostaną wyroby budowlane inne niż użyte w stanie pierwotnym. W ramach prac remontowych pomieszczenia garażowego zaplanowano położenie na dotychczasową posadzkę systemu epoksydowo-antypoślizgowego.

  1. OSP-2024

Dofinasowanie na kwotę 300 000,00 zł przeznaczone zostanie na zakup 3 szt. lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Lesznowola (OSP Mroków, OSP Nowa Wola, OSP Zamienie).

Lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze stanowić będą niezbędne wyposażenie działań taktyczno – bojowych naszych trzech jednostek OSP i z pewnością przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz uczestników ruchu drogowego.

Czerwony napis Mazowsze dla i czarny napis straży pożarnej
Skip to content