×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Poznaliśmy wyniki drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Miło nam poinformować, że dzięki bezzwrotnemu dofinansowaniu w wysokości 4  579 000,00 mln zł Gmina Lesznowola wybuduje ulicę Sadową w miejscowości Nowa Iwiczna.

Informacje o inwestycji:

  • przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 4.820.000,00
  • deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 241.000,00
  • procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %
  • kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.579.000,00. 

Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania na pozostałe dwa wnioski, w kategorii do 30 mln i 65 mln zł kosztów inwestycji:

  1. w zakresie infrastruktury drogowej – uzupełnienie sieci dróg gminnych w Gminie Lesznowola o następujące drogi:
  • rozbudowa ul. Kieleckiej w miejscowości Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna i Nowa Wola;
  • budowa drogi części ulicy Ornej do ulicy Szkolnej – Nowa Wola, Kolonia Lesznowola, Lesznowola;
  • budowa ul. Krótkiej wraz z kanalizacją deszczową i umocnieniem linii brzegowej stawu w miejscowości Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna;
  • budowa drogi ul. Miłosza na odc. od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej – Lesznowola.

 2. w zakresie infrastruktury sportowej i edukacyjnej:

  • budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle II etap.

Pełna informacja o wynikach drugiego naboru pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-ii-naboru

Skip to content