×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Gmina uruchomiła Gminne Centrum Informacyjne i będzie koordynowała działania pomocowe dla Ukrainy w ośmiu obszarach.

W dniu 28 lutego o godz. 8.00 odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone skoordynowanym działaniom pomocowym dla Ukrainy.

Gmina uruchomiła GMINNE CENTRUM INFORMACYJNE (GCI)

 • e-mail: pomagamukrainie@lesznowola.pl
 • tel. 798 473 878
 • tel. (22) 757 92 32 wew. 204
  czynny w godz.: poniedziałek – piątek 8.00-18.00

Celem GCI jest wymiana informacji dotyczących:

 • oferowanej pomocy przez Gminę i jej Mieszkańców,
 • potrzeb i oczekiwanej pomocy przez obywateli Ukrainy.

Gmina oferuje koordynowanie pomocy w następujących obszarach:

 1. ZAKWATEROWANIE
 2. ZBIÓRKA DARÓW
 3. FINANSE
 4. EDUKACJA
 5. OCHRONA ZDROWIA
 6. POMOC PSYCHOLOGICZNA
 7. ZATRUDNIENIE
 8. ZAGOSPODAROWANIE WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY

Ad. 1. ZAKWATEROWANIE

Pomoc w zakresie zakwaterowania (Gmina współpracuje w tej kwestii ze Starostą Piaseczyńskim). Potrzeby te proszę w pierwszej kolejności zgłaszać do Starostwa, na infolinię: 798 896 307, 786 411 165, 798 839 507.

AKTUALIZACJA STANU PRAWNEGO! Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa osoby fizyczne mogą ubiegać się o zwrot środków finansowych związanych z zakwaterowaniem.  

Ważne! Osoby fizyczne, które zapewniły mieszkanie uchodźcom, nie mogą ubiegać się o zwrot środków finansowych związanych z zakwaterowaniem.

Ad. 2. ZBIÓRKA DARÓW

Prosimy wstrzymać akcję zbiórek, ponieważ musimy rozdysponować dary zebrane dotychczas. Wkrótce podamy informację, kiedy rozpoczniemy „akcję dary” oraz wskażemy miejsca zbiórek.

Niezbędne będą:

 • środki higieny osobistej dla dorosłych i dzieci;
 • koce zwykłe i termiczne;
 • materace, pościel, ręczniki, śpiwory;
 • żywność o długim terminie ważności, w tym dla małych dzieci;
 • baterie, powerbanki.

Ad. 3. POMOC FINANSOWA

 • Zapewniamy finansowanie z Budżetu Gminy w ramach Zarządzania Kryzysowego niezbędnych wydatków na wsparcie potrzeb życiowych obywateli Ukrainy.
 • Środki finansowe w formie darowizny można także przekazywać na specjalne gminne subkonto o numerze:                                            80 9288 0001 5500 0257 2000 0300 –  w tytule przelewu należy wpisać „Mieszkańcy Gminy Lesznowola – dla Ukrainy”.

Ad. 4. POMOC W ZAKRESIE EDUKACJI

Każde ukraińskie dziecko ma możliwość kontynuowania edukacji zarówno w przedszkolu jak i w szkole. W sprawach edukacyjnych należy się kontaktować z Gminną Infolinią Edukacyjną (czynną od 1 marca br.):

Ad. 5. POMOC W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Obywatele Ukrainy mają zapewnioną nieodpłatną opiekę medyczną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontakty:

 • Ośrodek Zdrowia w Magdalence, ul. Słoneczna 273, tel. (22) 757 99 64,
 • Ośrodek Zdrowia w Mrokowie, ul. Górskiego 4, tel. (22) 756 15 92.

Ad. 6. POMOC PSYCHOLOGICZNA

Dzieci i młodzież otrzymają wsparcie psychologiczne w przedszkolu i w szkole, natomiast dorosłym bezpłatnej pomocy psychologicznej udziela Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK). Kontakty:

 • dzieci i młodzież – Gminna Infolinia Edukacyjna – tel. 517 345 400,
 • dorośli – tel. interwencyjny POIK (22) 757 68 20.

Ad. 7. POMOC W ZATRUDNIENIU (współpraca ze Starostwem Powiatowym)

Pracę można podjąć po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie. Kontakty:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie ul. Czajewicza 2/4, (22) 484 26 78,
 • Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola, e-mail: jacek.arendarski@gmail.com

Ad. 8. POMOC W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY

 • Nieodpłatne zajęcia artystyczne. Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli, tel. 504 192 208. Wykaz zajęć wraz z lokalizacją i terminem znajduje się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury www.gok-lesznowola.pl
 • Nieodpłatne zajęcia z zakresu czytelnictwa i integracji. Kontakt: Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, tel. (22) 736 19 34, www.bp-lesznowola.pl
 • Nieodpłatne zajęcia sportowe. Kontakt: Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, tel. 798 232 553 (pon.-pt. – godz. 8.00-16.00), www.sportlesznowola.pl
 • Nieodpłatne zajęcia integracyjne. Świetlica środowiskowa w Łazach. Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli, tel. (22) 757 92 32.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Gminy oraz fanpage Urzędu Gminy Lesznowola na Facebooku

gdzie na bieżąco będziemy publikować informacje o prowadzonych przez Gminę działaniach.


DODATKOWE POTRZEBY DLA NASZYCH SĄSIADÓW Z UKRAINY PROSZĘ ZGŁASZAĆ RÓWNIEŻ

DO GMINNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO.


Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, Mieszkańcom Gminy Lesznowola za dotychczasowe, spontaniczne wsparcie naszych Sąsiadów z Ukrainy.

Z wielkim szacunkiem

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola


 

ДОПОМОГА УКРАЇНІ – ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЕШНОВОЛЬСЬКОЇ ГМІНИ

 При гміні запрацював ГМІННИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

 • електронна пошта: pomagamukrainie@lesznowola.pl
 • телефон: 798 473 878
 • телефон: (22) 757 92 32 дод. 204 
  працює: понеділок по п’ятницю 8.00-18.00

 Метою Гмінного інформаційного центру є збір та обмін інформацією щодо:

 • потреби та очікуваної допомоги від громадян України,
 • допомогу, яку надають гміна та її мешканці.

 Гміна пропонує координацію допомоги у таких сферах:

 • ПРОЖИВАННЯ
 • ЗБІР ПОДАРУНКІВ
 • ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА
 • ОСВІТА
 • ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
 • ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
 • ЗАЙНЯТІСТЬ
 • УПРАВЛІННЯ ВІЛЬНИМ ЧАСОМ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З УКРАЇНИ

1. ПРОЖИВАННЯ

ОНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ! Відповідно до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, фізичні особи можуть звернутися по відшкодування коштів, пов’язаних з проживанням.

Допомога з проживанням (гміна співпрацює в цьому питанні з старостою Пясечно). Просимо всі повідомлення про ці потреби керувати спочатку до Пясецького староства, на гарячу лінію:

 • тел.798 896 307
 • телефон: 786 411 165
 • тел.798 839 507

2. ЗБІР ПОДАРУНКІВ

Постійно публікуватимемо оголошення про організований збір пожертв.

3. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА

 • Ми забезпечуємо фінансування з бюджету Гміни в рамках Антикризового управління необхідних витрат для забезпечення життєвих потреб громадян України.
 • Кошти пожертв можна також перерахувати на спеціальний муніципальний субрахунок за номером:

80 9288 0001 5500 0257 2000 0300

У назві переказу введіть «Мешканці гміни Лешновола – для України».

4. ДОПОМОГА У СФЕРІ ОСВІТИ

Кожна українська дитина має можливість продовжити навчання як у дитячому садку, так і в школі.

З питань освіти звертайтеся до міської служби підтримки освіти:

 • електронна пошта: edukacja@zopo.pl
 • тел.517 345 400 – працює з 8.00 до 16.00.

5. ДОПОМОГА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Громадянам України надається безкоштовна медична допомога за рахунок Національного фонду охорони здоров’я.

Контакти:

 • Центр здоров’я в Магдаленці, вул. Słoneczna 273, тел. (22) 757 99 64,
 • Центр здоров’я в Мрокові, вул. Górskiego 4, тел. (22) 756 15 92.

6. ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА

Діти та підлітки отримають психологічну підтримку в садочку та школі, а дорослим безкоштовну психологічну допомогу надасть Повітський центр кризового втручання (ПЦКК).

Контакти:

 • Діти та молодь – комунальна освітня гаряча лінія – тел. 517 345 400,
 • дорослі – номер телефону екстреної допомоги ПЦКК (22) 757 68 20.

7. ДОПОМОГА В ПИТАННЯХ ПРАЦІ (співпраця з Повітовим старостою)

Приступити до роботи можна після реєстрації в Повітовому бюро праці в Пясечно.

Контакти:

 • Повітове бюро праці в Пясечно вул. Czajewicza 2/4, тел.: (22) 484 26 78,
 • Мазовецька асоціація роботодавців ґміни Лешновола, e-mail: jacek.arendarski@gmail.com

8. ДОПОМОГА У СФЕРІ ВІЛЬНОГО ЧАСУ ДІТЕЙ І МОЛОДІ З УКРАЇНИ

 • Безкоштовні уроки мистецтва. Контакти: Муніципальний культурний центр у Лешноволі, тел. 504 192 208. Перелік заходів із зазначенням їх розташування та дат доступний на веб-сайті Муніципального культурного центру за адресою www.gok-lesznowola.pl
 • Безкоштовні уроки читання та інтеграції. Контакти: Міська публічна бібліотека в Лешноволі, тел. (22) 736 19 34 , www.bp-lesznowola.pl
 • Безкоштовні заняття спортом. Контакти: Спортивний центр у гміні Лешновола, телефон: 798 232 553.
 • Безкоштовні інтеграційні заняття. Громадський клуб у м. Лази. Контакт: Гмінний центр соціального забезпечення в Лешноволі, тел. (22) 757 92 32.

Ми закликаємо вас стежити за веб-сайтом Гміни та фан-сторінкою Лешновольської ґміни у Facebook

де ми будемо публікувати інформацію про заходи, які проводить гміна на постійній основі.

Żółty napis "Gminne centrum informacyjne", numer telefonu oraz e-mail na niebieskim tle. Dłonie w kształcie serca na fladze Ukrainy.

Skip to content