×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Gmina Lesznowola otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Stop Smog” na realizację 20 przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach jednorodzinnych.

Porozumienie pomiędzy Gminą Lesznowola a NFOŚiGW (nr 1/2022/Lesznowola) na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów zostało zawarte 13 czerwca br. Całkowite koszty realizacji porozumienia wynoszą 1 060 000 zł, z czego 742 000 zł stanowi dofinansowanie w wysokości 70 proc. całkowitych kosztów realizacji projektu.

Celem projektu „Stop Smog w Gminie Lesznowola” jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

Program skierowany jest dla osób dotkniętych problemem tzw. ubóstwa energetycznego, tj. najmniej zamożnych gospodarstw domowych w gminie. Beneficjent musi spełniać poniższe warunki:

  • miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie może być wyższy niż 2342 zł brutto, a w gospodarstwie wieloosobowym nie wyższy niż 1673 zł brutto na osobę;
  • łączny majątek beneficjenta nie może przekraczać 53 tys. zł (wyłączając wartość budynku, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz gruntów związanych z tym budynkiem).

Przedsięwzięcia niskoemisyjne, na które może zostać udzielone dofinansowanie obejmują m.in:

  • wymianę lub likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła na paliwa stałe;
  • termomodernizację (ocieplenie ścian i stropu, wymianę drzwi i okien, modernizację komina, innych);
  • podłączenie do sieci gazowej;
  • montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Wysokość dofinansowania przyznawanego mieszkańcowi wyniesie nawet do 100 proc. (70 proc. przyznawane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 30 proc. przez Gminę Lesznowola). Maksymalna kwota bezzwrotnego dofinansowania, jakie może zostać udzielone każdemu uczestnikowi to 53 tys. zł. Zasady dotyczące realizacji programu „Stop Smog” zawarte są w ustawie z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zapraszamy Mieszkańców do złożenia pisemnej deklaracji uczestnictwa w projekcie dostępnej w Kancelarii Urzędu Gminy.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Doradca Energetyczny Stop Smog w Urzędzie Gminy Lesznowola pod nr tel. 797-444-015, który pomaga również w wypełnieniu i złożeniu dokumentów aplikacyjnych. Dodatkowo informacji udziela Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Lesznowola pod nr tel. 22 708 91 31, e-mail: rfz@lesznowola.pl

Pliki do pobrania:

Skip to content