×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

22 maja odbyła się II Sesja Rady Gminy Lesznowola IX kadencji. Ważnym punktem Sesji było powołanie Skarbnika Gminy Lesznowola, którym została pani Dorota Czajkowska. Kandydaturę przedstawiła Radnym pani Wójt Marta Natalia Maciejak, a głosowanie odbyło się jednomyślnie. 

Nowo powołana pani Skarbnik jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej ze stopniem naukowym doktora nauk ekonomicznych i ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji rządowej i samorządowej. Pracowała m.in. w Drugim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie, Ministerstwie Finansów oraz w Urzędzie m. st. Warszawy. Od 2017 roku pracuje w Urzędzie Gminy Lesznowola – początkowo jako główny specjalista ds. księgowości, a następnie na stanowisku Kierownika Referatu Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.

Pani Dorota Czajkowska na stanowisku Skarbnika zastąpiła panią Martę Sulimowicz, która obecnie piastuje funkcję Wicestarosty Powiatu Piaseczyńskiego.

Gratulacje po głosowaniu w sprawie powołania, od lewej: Wójt Marta Natalia Maciejak, Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Grochala oraz nowo powołana Skarbnik Dorota Czajkowska. 

Trzy sosby na zdjęciu: pierwsza od lewej Wójt Gminy Marta Natalia Maciejak, w środku Przewodniczący Rady gminy łukasz Grochala, pierwsza z prawej - z bukietem róż, nowa Skarbnik Gminy Dorota Czajkowska
Skip to content