×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Roczny Program Współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. To w nim znajdują się informacje o celach i formach współpracy, jak również o planowanych środkach finansowych na zlecenie zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe. Program wskazuje również jakie zadanie publiczne w danym roku samorząd określa jako priorytetowe.

Propozycje do programu można składać od 6 do 20 lipca br.

Punktem wyjścia do składania propozycji do projektu przyszłorocznego programu współpracy jest program obowiązujący w roku 2022. Jest on dostępny na stronie internetowej https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy oraz w plikach do pobrania na dole strony.

Każdy ma szansę na zgłoszenie propozycji nowych zadań publicznych. Należy dobrze uzasadnić potrzebę ich realizacji oraz pamiętać, że zaproponowane zadania muszą mieścić się w katalogu zadań samorządu województwa. Można zgłosić uwagi do istniejących zapisów, jak również zaproponować zupełnie nowe.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać do 20 lipca br. na jeden z wymienionych sposobów:

– na stronie internetowej https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy

– e-mailem: organizacyjny@mazovia.pl

– pocztą na adres:

Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

z dopiskiem „Program współpracy 2023”

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych, e-mail: dialog@mazovia.pl.

Pliki do pobrania:

Program współpracy na 2022 rok.pdf

Formularz programu współpracy na 2023 rok.docx

Skip to content