×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Uprzejmie informujemy, że mieszkańcy Gminy Lesznowola mają możliwość skorzystania z programu wymiany wyeksploatowanych źródeł ogrzewania. Program obejmuje również instalację nowoczesnych systemów grzewczych, które charakteryzują się wyższą efektywnością energetyczną i mniejszym wpływem na środowisko. Dzięki temu mieszkańcy mogą znacząco poprawić komfort cieplny swoich domów oraz przyczynić się do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza.

Działania podejmowane obecnie przez PGNiG OD, mające na celu poprawę jakości powietrza w Polsce, obejmują:

  • „Program dofinansowań do wymiany urządzeń służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na rok 2024” (dalej też: „Program dofinasowań PGNiG OD”),
  • Sprzedaż gazowych kotłów kondensacyjnych oraz urządzeń służących do oczyszczania powietrza.

„Program dofinansowań do wymiany urządzeń służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na rok 2024” ma na celu wsparcie grupy Klientów końcowych w wymianie nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym, ale również paliwem gazowym (w przypadku użytkowania kotłów gazowych stosujących technikę otwartej komory spalania) w budynkach jednorodzinnych oraz w budynkach innych niż jednorodzinne (np. budynki wielorodzinne) na urządzenia:

  1. kotły kondensacyjne opalane gazem ziemnym (minimalna klasa efektywności energetycznej „A”),
  2. pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowych, napędzanych elektrycznie (minimalna klasa efektywności energetycznej „A+”).

Warte podkreślenia jest to, że skorzystanie z Programu dofinansowań PGNiG OD nie wyklucza równoczesnego udziału w innych programach dopłat oraz dotacji celowych, takich jak Program Priorytetowy Czyste Powietrze, czy Gminne Programy Wymiany Kotłów. W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Lesznowola mogą uzyskać większe wsparcie finansowe w ramach inwestycji związanych z wymianą źródeł ogrzewania.

Ponadto, należy zwrócić uwagę na szeroki zakres Programu Dofinansowania PGNiG OD wyróżniającego się w tym aspekcie na tle innych programów wsparcia modernizacji systemów grzewczych, a przede wszystkim na fakt dofinansowania także budownictwa wielorodzinnego oraz wymiany kotłów gazowych z otwartą komorą spalania. Osoby zgłaszające się do Programu dofinasowań PGNiG OD nie muszą być Klientem PGNiG OD.

Sprzedaż gazowych kotłów kondensacyjnych przez PGNiG OD odbywa się na atrakcyjnych warunkach wraz z dostawą oraz z pierwszym uruchomieniem urządzenia wykonywanym przez autoryzowany serwis producenta, co jest niezbędnym warunkiem otrzymania gwarancji na urządzenie. Kwestie montażu urządzeń pozostawiamy do indywidualnej decyzji Klienta. Stwarza to możliwość aktywizacji lokalnych firm instalacyjnych i projektowych świadczących usługi montażu kotłów i dostosowania instalacji grzewczych do nowoczesnych technologii oraz indywidulanych potrzeb gospodarstw domowych.

Więcej informacji dotyczących prowadzonych przez PGNiG OD działań wraz z ich pełną dokumentacją dostępna jest na poniższych stronach internetowych:

oraz w Biurach Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Ulotka PGNiG 1
Ulotka PGNiG 4
Skip to content