×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Gmina Lesznowola wraz z firmą GSD Europlus Sp. z o.o. realizuje projekt partnerski dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-099/21 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Lesznowola poprzez realizację programu wsparcia na rzecz Gminnego Przedszkola w Zamieniu z Oddziałami w Zgorzale, obejmującego: stworzenie 50 nowych miejsc poprzez utworzenie oddziału przedszkolnego w budynkach adaptowanych po szkole podstawowej, realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne i rozwojowe dla dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Całkowity koszt realizacji projektu – 399 236,61 zł netto

Wartość dofinansowania ze środków UE – 316 100,73 zł netto

Logotypy
Skip to content