×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Od lutego 2021 r. trwają uzgodnienia między Gminą Lesznowola oraz przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i biura projektowego BBF Sp. z o.o., w sprawie poprawy bezpieczeństwa i komunikacji w rejonie dwóch przejazdów kolejowych zlokalizowanych na terenie gminy Lesznowola. 

Zgodnie z przyjętą przez spółkę PKP koncepcją, przejazdy kolejowe w Nowej Iwicznej oraz w Starej Iwicznej zostaną zlikwidowane, a w ich miejsce powstaną wiadukty kolejowe/drogowe wraz z nowymi układami drogowym w lokalizacji likwidowanych przejazdów. Podobne rozwiązanie zostanie zastosowane w Piasecznie na ul. Mleczarskiej.

Gmina Lesznowola podjęła starania aby projektowane przez lesznowolski samorząd układy drogowe nie kolidowały z rozwiązaniami przygotowywanymi przez PKP PLK S.A.  

Dzięki organizowanym spotkaniom, w których po stronie Samorządu uczestniczyli Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik wraz z Wicewójtem Mirosławem Wiluszem oraz Karoliną Pichnej i Marią Przygodzką z Referatu Dróg i Mostów, udało się osiągnąć kompromis dla przejazdu kolejowego w Nowej Iwicznej.  

Zaakceptowane przez strony rozwiązanie zakłada połączenie tunelem pieszo-rowerowym ul. Al. Zgody z ul. Torową, co zapewni Mieszkańcom bezpieczne dotarcie do peronów. Perony zostaną przesunięte w stronę północną, tak aby dojście do nich było możliwe od strony ul. Al. Zgody i ul. Torowej. Ulica Torowa zostanie przebudowana i powstanie przy niej chodnik łączący się z chodnikiem przy ul. Krasickiego. Jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ osiągnięty kompromis pozwoli na realizację opracowanego przez Gminę projektu zagospodarowania terenu przy sąsiadującej z torami kolejowymi ul. Sadowej. Tym bardziej, że projekt ten obejmuje budowę parkingów – inwestycji bardzo potrzebnej w tej lokalizacji.

Przed nami kolejne spotkania i uzgodnienia w sprawie rozwiązań drogowych w Starej Iwicznej. Mirosław Wilusz
Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

Skip to content