×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Podczas LXII sesji w dniu 23 marca br. Rada Gminy Lesznowola przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022 -2032.

„Strategia Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022-2032” wraz z załącznikiem „Diagnozą do Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022-2032” jest ważnym dokumentem strategicznym, zawierającym zestaw działań, których celem jest poprawa poziomu życia Mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój Gminy Lesznowola.

Strategia rozwoju gminy jako instrument podnoszenia konkurencyjności lokalnej jednostki terytorialnej, stanowi kompleksową, perspektywiczną koncepcję określającą cele rozwoju oraz warunki, zasady i etapy ich osiągnięcia.

Jednym w priorytetowych zadań Gminy Lesznowola jest zapewnienie dobrych warunków do życia, aktywności zawodowej i rozwoju Mieszkańców. W sferze kluczowych zainteresowań gminy jest również planowanie przyszłości gminy, które polega na dysponowaniu jej zasobami oraz podejmowaniu decyzji, które w jak największym stopniu przysłużą się do jej rozwoju i zapewnią warunki do dogodnego życia i spędzania czasu jej Mieszkańców.

Strategia stanowi podstawę do zrównoważonego i harmonijnego zarządzania przyszłością gminy w perspektywie do roku 2032. Stanowi scenariusz działań i jest szansą na stworzenie długofalowej wizji rozwoju uwzględniającej wszystkie aspekty życia Gminy Lesznowola oraz pozwala na koordynację i hierarchizację działań. Dokument ten został opracowany z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, przepisów prawnych oraz zmieniających się potrzeb Mieszkańców.

Strategia Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022-2032 wyznacza kierunki dla procesów i programów realizowanych w Gminie Lesznowola w kolejnych latach. Uchwalenie takiego dokumentu strategicznego jest istotne w perspektywie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych, w tym pomocowych środków z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej.

Do pobrania:

Skip to content