×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

31 sierpnia br. została podpisana umowa z Centrum Medycznym JUDYTA Sp. z o. o. na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla Mieszkańców Gminy Lesznowola. Spółka wygrała otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji. Umowa została podpisana na czas określony – do dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania kwoty środków przeznaczonych na jej realizację.

Umowę podpisali: Mirosław Wilusz – Zastępca Wójta Gminy Lesznowola przy kontrasygnacie Beaty Kuć – Zastępcy Skarbnika Gminy Lesznowola oraz Zbigniew Marek Figat – Prezesa Zarządu Centrum Medycznego JUDYTA Sp. z o. o. z siedzibą w Raszynie. W spotkaniu uczestniczyła również Justyna Figat–Kaszkur Członek Zarządu Centrum Medycznego JUDYTA.

Z rehabilitacji w ramach zawartej umowy będą mogli korzystać mieszkańcy Gminy Lesznowola w wieku 18 lat i więcej, posiadający skierowanie od lekarza POZ, którzy zakwalifikują się do udziału w Programie – o szczegółach będziemy informować w osobnych komunikatach.
Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola w roku 2023 będzie realizowana w oparciu o gminny Program polityki zdrowotnej i będzie finansowana ze środków własnych oraz z dofinansowania z NFZ.

Na zdjęciu od lewej: Justyna Figat–Kaszkur – Członek Zarządu Judyta Sp. z o.o., Zbigniew Marek Figat – Prezes Zarządu Centrum Medycznego Judyta Sp. z o. o., Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola, Mirosław Wilusz – Zastępca Wójta Gminy Lesznowola oraz Elżbieta Szymańska z Referatu Innowacji, Rozwoju i Funduszów Zewnętrznych.

Skip to content