×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs dla stowarzyszeń ogrodowych na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w terminie od dnia 30 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych—nabor-wnioskow-o-przyznanie-grantow

Departament Działań Premiowych zaprasza stowarzyszenia zrzeszające rodzinne ogrody działkowe na cykl internetowych spotkań informacyjnych dotyczących projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

W trakcie e-szkoleń omówione zostaną zagadnienia związane ze składaniem wniosków o przyznanie grantów. Aby jak największa grupa zainteresowanych mogła uczestniczyć w spotkaniach, zostaną one zorganizowane online, za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS.

W cyklu przewidziano cztery szkolenia. Pierwsze z nich odbyło się już 7 czerwca, a kolejne: 14, 21 i 28 czerwca. W tych dniach eksperci będą się dzielić swoją wiedzą w godzinach 10:00-11:30.

Linki do spotkań pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/cykl-e-szkolen-dla-stowarzyszen-ogrodowych

Skip to content