×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Zapraszamy Mieszkańców zainteresowanych wymianą starych, nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych do złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie Stop Smog.

Celem projektu będzie ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach jednorodzinnych.

Przedsięwzięcia niskoemisyjne, na które może zostać udzielone dofinansowanie obejmują:

• wymianę lub likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła na paliwa stałe – wymaganej w każdym budynku objętym projektem;

• termomodernizację (ocieplenie ścian i stropu, wymianę drzwi i okien, modernizację komina, innych);

• podłączenie do sieci gazowej;

• montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Wysokość przyznawanego dofinansowania wyniesie nawet do 100% (70% przyznawane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 30% przyznawane przez Gminę Lesznowola). Maksymalna kwota bezzwrotnego dofinansowania jakie może zostać udzielone każdemu uczestnikowi to 53 tys. zł. Zasady dotyczące realizacji programu „Stop smog” zawarte są w ustawie z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Program skierowany jest dla osób dotkniętych problemem tzw. ubóstwa energetycznego tj. najmniej zamożnych gospodarstw domowych w gminie. Beneficjent musi spełniać poniższe warunki:

• miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie może być wyższy niż 2189,04 zł brutto, a w gospodarstwie wieloosobowym nie wyższy niż 1563,60 zł brutto na osobę;

• łączny majątek beneficjenta nie może przekraczać 53 tys. zł (wyłączając wartość budynku, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz gruntów związanych z tym budynkiem).

Zapraszamy do złożenia pisemnej deklaracji uczestnictwa w projekcie dostępnej w Kancelarii Urzędu Gminy oraz na stronie: www.lesznowola.pl

Deklarację wraz z załącznikiem należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola. Nabór mieszkańców prowadzony jest w trybie ciągłym – do wyczerpania miejsc (min. 20 miejsc).

Szczegółowych informacji udziela Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych pod numerem 22 70 89 131 lub 22 70 89 218.

Herb Gminy Lesznowola w górnym prawym rogu. Po lewej stronie zileony napis "STOP SMOG" na białym tle.

PLIKI DO POBRANIA:

Stop Smog – deklaracja uczestnictwa.docx

Skip to content