×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Prezes Rady Ministrów w dniu 6 lutego 2022 roku zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2022 r.

Gmina Lesznowola wystąpiła z wnioskiem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kieleckiej w m. Nowa Iwiczna i Nowa Wola – etap I (od ulicy Krasickiego do Alei Zgody)”. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym, jednak nie uzyskał dofinansowania –  znalazł się na 14. miejscu listy rezerwowych zadań gminnych. 

Wyniki są dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rfrd-2023-lista-zadan-rekomendowanych-do-dofinansowania

 

Skip to content