×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

We wtorek 10 października Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik razem z Włodarzami pozostałych Gmin powiatu piaseczyńskiego i reprezentującą Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego Ewą Lubianiec, podpisała Alians Przeciwko Depresji – Deklarację wspólnego przeciwdziałania depresji w powiecie piaseczyńskim.

Deklaracja zobowiązuje Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu Piaseczyńskiego wraz z Zarządem Powiatu Piaseczyńskiego do podejmowania dobrych praktyk Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia w upowszechnianiu wiedzy o leczeniu i rozpoznawaniu depresji. Wspólne działania mają na celu promocję dobrostanu psychicznego, zwiększenie świadomości mieszkańców na temat depresji oraz przeciwdziałanie kryzysom psychicznym u dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców –  we współpracy z podmiotami leczniczymi, placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu. Inicjatywa

Spotkanie odbyło się w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie i było połączone z panelem dyskusyjnym z udziałem ekspertów z dziedziny psychiatrii, psychologii, pedagogiki i seksuologii.

Podczas wydarzenia naszą Gminę reprezentowali: Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Sekretarz Gminy Jan Wysokiński, Dyrektor ZOPO Jacek Bulak, Magdalena Łyszcz z Gminnej Biblioteki Publicznej, Anna Piekutowska z Gminnego Ośrodka Kultury oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy Lesznowola – Referatu Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami oraz Referatu Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. Sygnatariuszami deklaracji byli również przedstawiciele dwóch placówek medycznych z terenu gminy Lesznowola – Przychodni Lekarskiej Świat Zdrowia „Salus Magdalenka” i „Salus Mroków” oraz NEURO – Oddział Zamienie.

Więcej informacji na temat gminno-powiatowego aliansu przeciwko depresji można znaleźć na stronie https://piaseczno.pl/alians-przeciwko-depresji-powiat-piaseczynski/

Zdjęcie ze s podpisania Aliansu Przeciwko Przemocy
Alians Przeciwko Depresji - przy mównicy Pani Wójt
Alians Przeciwko Depresji - podpisanie deklaracji
Alians Przeciwko Depresji - sygnatariusze z podpisanymi deklaracjami
Alians Przeciwko Depresji - panel dyskusyjny
Alians Przeciwko Depresji - publiczność
Alians Przeciwko Depresji - podpisywanie deklaracji
Alians Przeciwko Depresji - deklaracja
Alians Przeciwko Depresji - deklaracja podpisana przez uczestników spotkania
Alians Przeciwko Depresji - wspólne zdjęcie uczestników spotkania
Skip to content