×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

W październiku odbyło się kolejne terenowe spotkanie Leśnej Grupy Roboczej. Tematyka spotkania obejmowała m.in.:

  • prezentację powierzchni rębnych w oddz. 57-g (rejon ul. Gajowej) – omawianie pierwotnych założeń i wdrożonych modyfikacji;
  • omówienie głównych założeń zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 lipca br. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej” (lasy o zwiększonej funkcji społecznej są rozumiane jako lasy intensywnie użytkowane rekreacyjnie);
  • znaczenie zabiegów pielęgnacyjnych na przykładzie tzw. czyszczeń późnych;
  • rolę i funkcję podsadzeń produkcyjnych.

Ponadto reprezentujący Urząd Gminy Lesznowola Zastępca Wójta Marcin Kania  zwrócił się do Nadleśnictwa Chojnów z prośbą o wyznaczenie w Nadleśnictwie obszarów o zwiększonej funkcji społecznej.

O dalszych działaniach Leśnej Grupy Roboczej – która zmieniła swoją nazwę na Leśna Grupa Robocza – Lasy Lesznowola, będziemy informować na bieżąco.

Na zielonym tle napis Leśna grupa Robocza Lasy lesznowola. Litery L w napisie Lasy lesznowola sa większe i wypełnione liśćmi. Na obrazku również herb Gminy.

 

Las, osiem osób stoi na ścieżce i pozuje do zdjęcia

Uczestnicy spotkania terenowego Leśnej Grupy Roboczej – Lasy Lesznowola w dniu 21.10.2022 r.

Skip to content