×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Lesznowola informuje, iż na podstawie podpisanego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Porozumienia nr 1/2022/Lesznowola z dnia 13.06.2022 roku w zakresie realizacji Programu STOP SMOG w dniach od 25 października do 10 listopada 2022 roku odbędzie się nabór wniosków o udział w projekcie:

„Stop Smog w Gminie Lesznowola”

Gmina zakłada, że inwestycje zakwalifikowane do naboru w 2022 roku będą finansowane do średniej kwoty 53 000,00 zł. Zakres pomocy wynosić będzie nie mniej niż 90% i nie więcej niż 100% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Wniosek o udział w projekcie można złożyć:

– elektronicznie za pośrednictwem za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /apq4u8b94x/SkrytkaESP (do 10.11.2022 roku do godziny 23.59);

– papierowo, w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola w godzinach otwarcia urzędu, tj.:

  • poniedziałki: 9.30 – 17.30,
  • wtorki – piątki: 08.00 – 16.00.

Formularz wniosku oraz wszelkie informacje dotyczące obowiązkowych załączników do wniosku, a także zasad oceny wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym, obliczania punktacji do pobrania poniżej:

 

Deklaracje uczestnictwa w projekcie zbierane dotychczas przez Urząd Gminy Lesznowola stanowią wstępną deklarację chęci uczestnictwa w projekcie. Właściwa umowa zostanie podpisana z mieszkańcem po złożeniu kompletu dokumentów aplikacyjnych (wniosku o udział wraz z załącznikami) oraz wykonaniu audytu energetycznego budynku.

Dodatkowe pytania można zadawać telefonicznie – pod numerem telefonu 22 708 9131 lub przesyłać w formie mailowej: rfz@lesznowola.pl

Zapraszamy do udziału w naborze!

Skip to content