×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych terapii grupowych dla pacjentów z afazją. Spotkania będą odbywać się w poniedziałki od godz. 11.00 do godz. 19.00, w sesjach po 1,5h do końca grudnia!

Opis zajęć:

Cele terapii grupowej oraz jej przebieg dostosowane są do możliwości językowych osób w niej uczestniczących. Ogólny model proponowanych zajęć grupowych oparty jest na doświadczeniach własnych prowadzącej uzyskanych w toku wieloletniej pracy z pacjentami z afazją oraz na licznych badaniach empirycznych odnoszących się do terapii tych pacjentów.

Dla kogo:

Terapia grupowa skierowana jest do osób, u których afazja pojawiła się w następstwie chorób naczyniowych mózgu (np. udar mózgu), urazów czaszkowo-mózgowych, guzów mózgu oraz po chorobach zwyrodnieniowych w obrębie mózgowia (np. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona).

Co zapewniamy:

– profesjonalne wsparcie terapeutyczne,

– skupienie się na indywidualnych potrzebach każdego uczestnika,

– dostosowane ćwiczenia, umożliwiające poprawę komunikacyjnych umiejętności,

– profesjonalnie przygotowanych i doświadczonych terapeutów,

– atmosferę sprzyjającą postępom oraz zwiększaniu pewności siebie w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.

Założenia:

Grupowe spotkania terapeutyczne dla pacjentów z afazją ukierunkowane są na usprawnienie komunikacji w warunkach zbliżonych do naturalnych, pozwalają tym samym na bardziej efektywną terapię zaburzeń językowych w kontekście komunikacyjnym, niż ma to miejsce w przypadku terapii indywidualnej. Zajęcia mają również na celu reintegracje społeczną i wsparcie psychospołeczne, tak ważne w adaptacji do życia, szczególnie dla osób z nabytymi zaburzeniami mowy.

Liczba osób w grupie:

4-5 osób

Czas trwania zajęć:

1,5 h

Zajęcia poprowadzi:

dr Justyna Żulewska-Wrzosek – specjalista neurologopedii, adiunkt w Zakładzie Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie neurologopedii, przez ostatnie 13 lat starszy specjalista neurologopeda w Oddziale Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka w Warszawie. Autorka licznych artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografii dotyczących zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym.

Adres strony:

NEURO Przychodnia Specjalistyczna (cmneuro.pl)

Mężczyzna gra na gitarze.
Skip to content