×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Przypominamy, że w poniedziałek 21 lutego o godz. 10.00 na terenie naszej Gminy zostanie przeprowadzona próba alarmu poprzez podanie komunikatu oraz dźwięk syren. Próba ma na celu sprawdzenie sprawności systemu ostrzegania oraz zapoznanie Mieszkańców z jego działaniem.

Ważne! W związku z tym, że jest to test sprawności systemu, Mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.

Zadanie polegające na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności jest wykonywane przez szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie.

Skip to content