×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Lesznowola, które nie mogą poruszać się środkami komunikacji publicznej oraz posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym lub orzeczenie równoważne mogą skorzystać z transportu dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami. Usługa jest realizowana w ramach Programu pilotażowego Powiatu Piaseczyńskiego oraz gmin Piaseczno, Lesznowola, Konstancin-Jeziorna i Tarczyn.

Zasady korzystania z transportu

Osoby uprawnione, które złożą wniosek i zostaną zakwalifikowane do Programu będą mogły skorzystać z przewozu jednorazowego od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00 w soboty i niedziele w godz. 8.00-22.00 lub z przewozów stałych od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00.

W przypadku przewozów jednorazowych priorytetowo są realizowane zlecenia dotyczące usługi przewozu w celu leczenia, rehabilitacji lub dowozu do pracy, placówki wsparcia dziennego, załatwiania spraw urzędowych. W drugiej kolejności, w przypadku wolnego samochodu, są realizowane przewozy na np.: wydarzenia kulturalne, sportowe, okolicznościowe, integracyjne.Przewozy stałe obejmują codzienne przejazdy do pracy lub placówek wsparcia dziennego minimum 4 razy w tygodniu przez minimum 4 tygodnie.

Osoba korzystająca z transportu w ramach Programu ponosi odpłatność za usługę: przewóz jednorazowy 10 zł brutto przy kursie w granicach jednej gminy lub 15 km w granicach powiatu 20 zł brutto za pozostałe kursy, przewozy stałe 112 zł brutto za miesiąc.

Treść całego regulaminu do pobrania:

WNIOSKI

Wniosek należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,
05-500 Piaseczno:

  • bezpośrednio w siedzibie w Starostwa Powiatowego w Piasecznie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w godzinach pracy urzędu,
  • pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Piasecznie z dopiskiem do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
  • poprzez epuap Starostwa Powiatowego w Piasecznie do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
  • pocztą elektroniczną na adres starostwo@piaseczno.pl z zastrzeżeniem, że po pozytywnej weryfikacji dokumentów, oryginały zostaną przekazane do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do korzystania z usługi, osoby uprawnione bezpośrednio umawiają terminy kursów u Przewoźnika. Projekt koordynowany jest przez Powiat Piaseczyński Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, nr tel. 22 756 62 54 wew. 246, adres e-mail: wzs@piaseczno.pl

Więcej informacji dostępnych na stronie:  https://piaseczno.pl/transport-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/

Skip to content