×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

28 sierpnia Wójt Gminy Lesznowola pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik wręczyła członkom Lesznowolskiej Rady Seniorów (LRS) Akty Powołania. Z okazji tego wydarzenia, pani Stanisława Kondracka – Przewodnicząca LRS I kadencji przekazała na ręce Przewodniczącej LRS II kadencji pani Marianny Szeląg list gratulacyjny.

Spotkanie było połączone z pierwszym w bieżącej kadencji szkoleniem dla Seniorów na temat działania rad seniorów. Szkolenie prowadziła pani Anna Jarzębska z Fundacji „Mapa Pasji”, która m.in omówiła zagadnienia związane ze statutem gminnej rady seniorów i polityką senioralną, przybliżyła tematykę diagnozy potrzeb społecznych, tworzenia grup inicjatywnych czy prowadzenia dialogu z instytucjami samorządowymi i liderami różnych środowisk.

Zdjęcie grupowe podczas wręczenia Aktów Mianowania

Lesznowolska Rada Seniorów II kadencji z Aktami Powołania – zdjęcie pamiątkowe z Wójt Gminy Lesznowola Marią Jolantą Batycką-Wąsik oraz Anną Gawrych – Kierownik Biura Rady Gminy i Anną Baron.

LRS podczas szkolenia

Członkowie LRS podczas szkolenia.

Skip to content