×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Najbliższe wybory samorządowe tuż, tuż… 7 kwietnia wybierzemy swoich przedstawicieli w samorządzie: wójta Gminy Lesznowola, radnych Rady Gminy Lesznowola, radnych do Rady Powiatu Piaseczyńskiego oraz przedstawicieli do Sejmiku Mazowieckiego. Głosować będzie można od godziny 7.00 do godziny 21.00.

Zachęcamy do zapoznania się z filmami informacyjnymi Państwowej Komisji Wyborczej, dostępnymi pod linkiem: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/58950  Filmy są tłumaczone na polski język migowy (PJM). 

Wybory samorządowe są o tyle wyjątkowe, iż aby wziąć w nich udział należy być:

  • zameldowanym na pobyt stały lub
  • ujętym w stałym obwodzie głosowania.

Nie ma możliwości jednorazowego dopisania się do spisu wyborców lub pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania w innym urzędzie! Dlatego przed wyborami warto sprawdzić za pomocą profilu zaufanego ePuap lub aplikacji mObywatel w jakiej miejscowości jest się aktualnie dopisanym do obwodu głosowania.

Od najbliższych wyborów zmieniają się obwody głosowania dla mieszkańców trzech miejscowości.

  • Janczewice (mieszkańcy zagłosują w Świetlicy w Podolszynie, ul. Polna 133).
  • Wilcza Góra, Władysławów (mieszkańcy zagłosują w Szkole Podstawowej w Łazach, ul. Księdza Kanonika Henryka Słojewskiego 1 – wejście główne).
  • Jazgarzewszczyzna, Łoziska (mieszkańcy zagłosują w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lesznowoli, przy ul. Szkolnej 6, wejście nr 3 od strony parkingu).

Lokal wyborczy w Starej Iwicznej nie będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Jak zostać ujętym w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Lesznowola?

  1. Zameldowanie na pobyt stały należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu (np. umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej, wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu). Sprawę można załatwić:

2. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania -do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie pod wskazanym adresem, np. dokument własności, pierwszą stronę PIT-u za rok 2023 zawierającą adres zamieszkiwania, umowę najmu, rachunki opłacane pod wskazanym adresem na terenie Gminy Lesznowola itp. Urząd ma 5 dni na wydanie decyzji o zmianie stałego obwodu głosowania, dlatego wniosek należy składać jak najszybciej.  Sprawę można załatwić:

Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborcy, którzy w dniu wyborów ukończą 60 lat, a także wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych Urzędu Gminy w Lesznowoli w pok. nr 3. Zamiar taki należy zgłosić do 29 marca.

W przypadku pytań dotyczących ujęcia w stałym obwodzie głosowania zapraszamy do kontaktu z Referatem Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych Urzędu Gminy w Lesznowoli:

  • Urząd Gminy Lesznowola pokój nr 3,
  • tel.  (22) 708 92 19.
Skip to content