×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

26 maja odbyła się L Sesja Rady Gminy Lesznowola podczas której Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik zaprezentowała Raport o stanie Gminy w roku 2021. Przedstawienie Raportu było połączone z debatą publiczną na jego temat, w której wzięło udział 8 mieszkańców. Debata zakończyła się jednogłośnym udzieleniem przez Radnych wotum zaufania dla Wójt Gminy. Podczas tej samej sesji Radni głosowali również nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu w 2021 r. Radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu Gminy, jednogłośnie głosując nad udzieleniem absolutorium.

Raport o stanie Gminy jest pełnym szczegółów, obszernym dokumentem liczącym 88 stron. Podczas Sesji został szczegółowo zaprezentowany przez Wójt Marię Jolantę Batycką-Wąsik. Pani Wójt szczególnie skupiła się na kwestii finansów Gminy, zadłużenia i podatków, a także edukacji. Podkreśliła specyfikę zarządzania Gminą Lesznowola, która bardzo dynamicznie się rozwija i w której każdego roku przybywa ponad 1000 mieszkańców.

Mieszkańcy biorący udział w debacie odnieśli się do najbardziej interesujących ich obszarów, jedna osoba przedstawiała własną prezentację. Uczestnicy debaty w swoich wystąpieniach poruszyli m.in. tematy z zakresów: działań jednostek OSP, oświaty i pozytywnych efektów wysokich nakładów na gminną edukację, krzewienia wiedzy historycznej i postaw patriotycznych, zmian demograficznych, infrastruktury drogowej, lokalizacji obiektów oświatowych, terenów zielonych w obszarze miejscowości Zgorzała, Nowa Wola i Nowa Iwiczna, polityki senioralnej Gminy Lesznowola i działań Lesznowolskiej Rady Seniorów oraz pozytywnej współpracy z branżą deweloperską. 

Radni bardzo dobrze ocenili Raport, zwracając uwagę na jego wysoki poziom merytoryczny i jakość opracowania, co wyróżnia lesznowolski dokument na tle raportów publikowanych przez inne Gminy.

Raport o stanie Gminy za rok 2021 w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej BIP Lesznowola, natomiast egzemplarze w wersji drukowanej można otrzymać w Urzędzie i gminnych bibliotekach.

W głosowaniach nad wotum zaufania oraz nad absolutorium wzięło udział 20 Radnych (jedna osoba była nieobecna), sesja odbyła się w trybie zdalnym. Transmisję z Sesji Absolutoryjnej (oraz relacje z innych Sesji) można zobaczyć na kanale https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/712/rada-gminy-lesznowola.htm


Skip to content