×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, 07.09.2022 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA w NAJEM NA OKRES 1 ROKU

 

Wójt Gminy Lesznowola, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola, przeznaczonej do oddania w najem na okres 1 roku:

  1. Oznaczenie nieruchomości – działki nr 79/7, 73/8 i 73/21 o łącznej pow. 0,1628 ha, obręb Stefanowo, księgi wieczyste numer: WA5M/00425420/7 (dz.nr 79/7), WA5M/00425528/4 (dz.nr.73/8), decyzja  Wójta Gminy Lesznowola nr 103/2022     (dz.nr 73/21),
  2. Opis nieruchomości – działki niezabudowane, istniejąca droga dojazdowa, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 279/XXII/2012 z dnia 30.11.2012 r. ( Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz.1208),
  3. Sposób zagospodarowania – teren przeznaczony pod ciąg komunikacyjny dla ruchu drogowego,
  4. Wysokość czynszu rocznego: 600.000 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych).
  5. Termin wniesienia czynszu:

       –  czynsz płatny z góry najpóźniej w dniu zawarcia umowy najmu,

  1. Umowa najmu zostanie zawarta w formie aktu notarialnego,
  2. Do ustalonej wysokości czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23% stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu
oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Z up. Wójta Gminy Lesznowola

Marcin Kania

Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Skip to content