×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, dn. 14.09.2022 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

 

Wójt Gminy Lesznowola działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały nr 655/LII/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności  zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 40/1 o pow. 0,7700 ha, obręb Janczewice, gmina Lesznowola oraz uchwały nr 656/LII/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności  zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka 174 o pow. 0,1795 ha, obręb Stara Iwiczna, gmina Lesznowola podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesznowola, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:

I

  1. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 40/1, o pow. 0,7700 ha, obręb Janczewice, gmina Lesznowola, księga wieczysta nr WA1I/00018709/9.
  2. Opis nieruchomości – zabudowana budynkami biurowo-handlowo-usługowo-magazynowymi, stanowiącymi własność użytkownika wieczystego.
  3. Przeznaczenie nieruchomości – tereny zabudowy usługowej – symbol planu 2 U
  4. Cena nieruchomości: 1 177 695 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych), do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

II

  1. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 174, o pow. 0,1795 ha, obręb Stara Iwiczna, gmina Lesznowola, księga wieczysta nr WA5M/00427065/4.
  2. Opis nieruchomości – zabudowana budynkiem biurowo-usługowym, stanowiącym własność użytkownika wieczystego.
  3. Przeznaczenie nieruchomości – teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu 4U/MN
  4. Cena nieruchomości: 223 008 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiem złotych), do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23%, stosownie
    do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu  oraz na stronie internetowej, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Z up. Wójta Gminy Lesznowola

Marcin Kania
Zastępca Wójta

 

Pliki do pobrania:

Skip to content