×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, 04.09.2023 r.

WÓJT GMINY LESZNOWOLA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesznowola przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony, na rzecz dotychczasowych najemców.

l.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości do oddania w najem Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Okres trwania umowy Wysokość czynszu najmu Termin wnoszenia opłat
1 cz. dz. nr 1/288 obręb KPGO Mysiadło o pow. 0,3163 ha uregulowana
w księdze wieczystej KW Nr WA1I/00020924/9
8 m2 nieruchomość położona
w Mysiadle przy ul. Puławskiej
teren zostaje oddany w najem
pod konstrukcję reklamową
01.10.2023 r.- 31.12.2024 r. 750 zł netto miesięcznie plus 23% VAT do 15 dnia każdego miesiąca
2 cz. dz. nr 1/288 obręb KPGO Mysiadło o pow. 0,3163 ha uregulowana
w księdze wieczystej KW Nr WA1I/00020924/9
2 m2 nieruchomość położona
w Mysiadle przy ul. Puławskiej
teren zostaje oddany w najem
pod konstrukcję reklamową
01.10.2023 r.- 31.12.2024 r. 180 zł netto miesięcznie plus 23% VAT do 15 dnia każdego miesiąca
3 cz. dz. nr 1/287 obręb KPGO Mysiadło o pow. 1,1328 ha uregulowana
w księdze wieczystej KW Nr WA1I/00020924/9
9 m2 nieruchomość położona
w Mysiadle przy ul. Puławskiej
teren zostaje oddany w najem
pod konstrukcję reklamową
01.10.2023 r.- 31.12.2024 r. 1000 zł netto miesięcznie plus 23% VAT do 15 dnia każdego miesiąca

 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz zamieszcza się na stronie internetowej a informację
o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Z up. Wójta

Mirosław Wilusz
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Skip to content