×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

DLA CZ. OBRĘBU ŁOZISKA

Od 3.06.2024 r. do 28.06.2024 r. trwa WYŁOŻENIE do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łoziska.
DYSKUSJĘ publiczną nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami zaplanowano na środę 12.06.2024 r. UWAGI do planu można składać do środy 17.07.2024 r.

Link: https://lesznowola.pl/wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-mpzp-gminy-lesznowola-dla-cz-obrebu-loziska/

DLA CZ. OBRĘBÓW: MROKÓW, KOLONIA MROKOWSKA, WOLA MROKOWSKA

Od 3.06.2024 r. do 28.06.2024 r. trwa WYŁOŻENIE do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części dla cz. obrębów: Mroków, Kolonia Mrokowska, Wola Mrokowska

DYSKUSJĘ publiczną nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami zaplanowano na czwartek 13.06.2024 r. UWAGI do planu można składać do środy 17.07.2024 r.

Link: https://lesznowola.pl/wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-mpzp-gminy-lesznowola-dla-cz-obrebow-mrokow-kolonia-mrokowska-wola-mrokowska/

CZ. OBRĘBU WŁADYSŁAWÓW

Od 3.06.2024 r. do 28.06.2024 r. trwa WYŁOŻENIE do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części dla cz. obrębu Władysławów

DYSKUSJĘ publiczną nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami zaplanowano na wtorek 11.06.2024 r. UWAGI do planu można składać do środy 17.07.2024 r.

Link: https://lesznowola.pl/wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-mpzp-gminy-lesznowola-dla-cz-obrebu-wladyslawow/

CZ. OBRĘBU MYSIADŁO

Od 3.06.2024 r. do 17.07.2024 r. można składać UWAGI do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Mysiadło. SPOTKANIE OTWARTE nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami zaplanowano na wtorek 18.06.2024 r. Na DYŻUR PROJEKTANTA planu zapraszamy w czwartek 20.06.2024 r.

Link: https://lesznowola.pl/wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-mpzp-gminy-lesznowola-dla-cz-obrebu-mysiadlo/

Skip to content