×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Gmina Lesznowola realizuje Projekt pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych). Wartość projektu wynosi ok. 1,5 mln zł, wysokość dofinansowania ze środków UE – ok. 1,1 mln zł.

Projekt ma charakter parasolowy – realizowany jest za pośrednictwem Gminy Lesznowola. Odbiorcami końcowymi Projektu jest 47-miu Mieszkańców gminy, którzy dotychczas ogrzewali swoje nieruchomości piecami węglowymi.

Celem Projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych. Inwestycja polega na wymianie źródeł ciepła o niskiej sprawności (kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe) na automatyczne kotły gazowe (45 szt.) i pompy ciepła (2 szt.). Przedmiotem Projektu jest również termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz budowa instalacji fotowoltaicznych i solarnych przy jednoczesnej wymianie urządzeń grzewczych.

Na przełomie kwietnia i maja br. trwało postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę prac polegających na modernizacji indywidualnych kotłowni Uczestników Projektu. Niebawem Projekt wejdzie w fazę realizacji technicznej. Dostawa i montaże urządzeń oraz pierwsze prace budowlane rozpoczną się w sierpniu 2020 r.

Skip to content