×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Gmina Lesznowola otrzymała grant na kwotę 99 999,99 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Za tę kwotę zostało zakupione 55 laptopów poleasingowych, które na początku maja br. zostały przekazane przez Gminę do szkół. Komputery te zostały udostępnione uczniom, na podstawie umowy użyczenia, w celu realizacji zdalnego nauczania. W ten sposób komputery trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów, tak by proces realizacji nauczania na odległość przebiegał w naszych gminnych szkołach bez zakłóceń. Po zakończeniu okresu pandemii COVID-19 komputery te będą stanowiły wyposażenie naszych szkół gminnych.

Na środku na dole znajduje się flaga Polskie. W prawym dolnym rogu znajduje się flaga Unii Europejskiej.
Chłopiec używa laptopa.
Skip to content