×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, 14.12.2022 r.

GGN.032.6.2022.MGP

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam do złożenia oferty cenowej wraz z  terminem wykonania prac geodezyjnych dla nieruchomości zabudowanych i zabudowanych, stanowiących własność Gminy Lesznowola, położonych na terenie gminy Lesznowola w formie pisemnej oddzielnie na:

1) podział nieruchomości zabudowanej na dwie działki,

2) podział nieruchomości niezabudowanej na dwie działki,

3) podział nieruchomości zabudowanej na więcej niż dwie działki,

4) podział nieruchomości niezabudowanej na więcej niż dwie działki,

5) rozgraniczenie nieruchomości (cena za każdy odcinek granicy),

6) wznowienie przebiegu granic wraz ze stabilizacją w terenie (cena za każdy punkt graniczny),

7) wyniesienie w teren punktów granicznych działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości (cena za punkt graniczny),

8) inwentaryzacja geodezyjna budynku wraz z kartą budynkową i wykazem zmian gruntowych,

9) połączenie działek ewidencyjnych w jedną działkę ewidencyjną.

10) wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych lub wykazu synchronizacyjnego dotyczących niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej,

11) mapę do celów sądowych (np. zasiedzenie),

12) mapę nieruchomości do celów projektowych.

W ofercie należy wskazać termin realizacji prac liczony do dnia jej złożenia w kancelarii tutejszego Urzędu oraz kwotę brutto za każdą czynność oddzielnie według powyższej numeracji.

Termin składania ofert do 10 stycznia 2023 r. w kancelarii Urzędu lub drogą elektroniczną: geodezja@lesznowola.pl

Do oferty należy dołączyć uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2.

 

Z up. Wójta Gminy Lesznowola
Marcin Kania
Zastępca Wójta

 

Pliki do pobrania:

Skip to content