×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Lesznowola, 23 kwietnia 2024 r.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lesznowola

Działając z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Warszawie II na podstawie postanowienia nr 1918/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. niniejszym zawiadamiam, że:

I Sesja Rady Gminy Lesznowola w kadencji 2024-2029 odbędzie się 7 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola przy
ul. Gminnej 60 w Lesznowoli.

Porządek obrad:

  1. otwarcie sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,
  3. złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta,
  4. wybór komisji skrutacyjnej,
  5. wybór Przewodniczącego Rady,
  6. ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady,
  7. sprawy różne,
  8. zakończenie obrad.

 

(-) Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola

 

Do pobrania: 

Skip to content