×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

W środę 2 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, Gmina Lesznowola przystępuje do procesu zakupu oraz dystrybucji paliwa stałego. Gospodarstwa domowe spełniające warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, będą miały możliwość zakupu opału w gwarantowanej cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę (cena nie obejmuje kosztu transportu węgla z miejsca składowania w gminie do domu nabywcy opału). Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła gospodarstw, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023.

W ramach zakupu preferencyjnego, gospodarstwo domowe będzie mogło kupić węgiel w dwóch transzach:

▪️ do 31 grudnia 2022 r. – 1,5 tony/gospodarstwo domowe

▪️ od 01 stycznia 2023 r. – 1,5 tony/gospodarstwo domowe

Zgodnie z procedurą, w celu pozyskania węgla Gmina Lesznowola aktualnie oczekuje na kontakt od spółek wskazanych przez Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych, uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego. Termin pozyskania węgla jest więc niezależny od gminy.

Poniżej wzór wniosku za pośrednictwem, którego można ubiegać się o dokonanie zakupu na preferencyjnych warunkach.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Gminna 66, Lesznowola (05-506) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

O dalszych szczegółach będziemy Państwa informowali w kolejnych komunikatach.

Skip to content