Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ (ZIT WOF)

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie wspierające rozwój terytorialny, które zostało uruchomione w ramach funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Jest to instrument umiejscowiony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach ZIT, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych mogą realizować wspólne zintegrowane przedsięwzięcia.

Warunkiem niezbędnym do uruchomienia instrumentu ZIT jest ustanowienie partnerstwa samorządów i przygotowanie wspólnej strategii obszaru funkcjonalnego. W celu spełnienia warunków formalnych dla uruchomienia instrumentu ZIT na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego przedstawiciele 40 gmin, w tym Gminy Lesznowola, zawiązali w dniu 21 lutego 2014 roku Porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ (Strategia ZIT WOF) jest dokumentem programującym instrument ZIT wskazującym przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach środków UE przeznaczonych w RPO WM 2014-2020 na instrument ZIT, jak i przedsięwzięcia komplementarne wspomagające osiągnięcie celów Strategii ZIT WOF. Strategia ZIT WOF jest również dokumentem wdrożeniowym dla strategii rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Strategia ZIT WOF zawiera część strategiczno- diagnostyczną, prezentację głównych celów i kierunków działań oraz propozycję projektów przeznaczonych do realizacji w ramach ZIT na obszarze WOF. Strategię ZIT WOF skoncentrowano na osiągnięciu trzech celów, które mają zostać zrealizowane poprzez określone kierunki działań:

Cel 1: Zwiększenie dostępności usług publicznych.

W ramach ww. celu realizowane będą następujące kierunki działań:

1.1. Usługi informacyjne.

1.2. Usługi edukacyjne.

1.3. Usługi na rzecz aktywności mieszkańców.

Cel 2: Rozwój sieci powiązań gospodarczych.

W ramach ww. celu określone zostały kierunki działań:

2.1. Promocja gospodarcza.

2.2. Tereny inwestycyjne.

2.3. Kapitał ludzki.

Cel 3: Poprawa jakości przestrzeni.

W ramach ww. celu realizowane będą poniższe kierunki działań:

3.1. Powiązania komunikacyjne;

3.2. Środowisko przyrodnicze i kulturowe.

Więcej informacji na temat ZIT oraz Strategia ZIT WOF znajduje się na stronie www.omw.um.warszawa.pl

 Prezentacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych opracowano projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.

Zachęcamy do włączenia się w tworzenie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ za pośrednictwem formularza dostępnego na www.omw.um.warszawa.pl oraz podczas spotkań w gminach.

Terminy spotkań:

07.07.2014r. – Warszawa, Stadion Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, godz. 10.00 – 14.00

15.07.2014r. – Legionowo, Dom Konferencyjny, ul. Jana Pawła I nr 16, godz. 15.00-18.00

16.07.2014r. – Marki, Park na Wojskiego, ul. Wojskiego 4, godz. 15.00-18.00

17.07.2014r. – Otwock, Soplicówka, ul. Narutowicza 4, godz. 15.00-18.00

21.07.2014r. – Łomianki, aula ICDS, ul. Staszica 2, godz. 15.00-18.00

23.07.2014r. – Konstancin-Jeziorna, Centrum Konferencyjno – Hotelowe Alicja, ul. Pocztowa 15, godz. 15.00-18.00

24.07.2014r. – Podkowa Leśna, Centrum Kultury i Inicjatyw Gospodarczych, ul. Świerkowa 1, godz. 15.00-18.00

06.08.2014r. – Warszawa, hotel Mercure, ul. Złota 48/54, godz. 15.00-18.00

 

Warszawa, 21 lutego 2014 r.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – podpisano porozumienie międzygminne określające zasady współpracy w zakresie wspólnego pozyskania funduszy europejskich.

W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisano porozumienie określające zasady współpracy między m. st. Warszawa i 37 podwarszawskimi gminami. Na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach podpisanego porozumienia międzygminnego została przewidziana kwota w wysokości ok. 165 mln EUR, której uzupełnieniem będą środki poszczególnych gmin stanowiące wkład własny w projektach.

Aglomeracja warszawska aspiruje do bycia silnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym w Europie z zachowaniem perspektywy lokalnej. Istotnymi narzędziami niezbędnymi do realizowania tego celu są działania na rzecz zintegrowania m.st. Warszawy z otoczeniem, a więc z gminami silnie powiązanymi z nim funkcjonalnie. Współpracę wynikającą z potrzeby rozwiązywania problemów miasta i jego otoczenia w szerszej skali przyspieszyła zapowiedź wdrożenia mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Instrument ten stał się katalizatorem integracji m.st. Warszawy z otaczającymi je gminami, które zadeklarowały chęć wspólnej realizacji działań. Najważniejsza jest wola wspólnego działania, porozumienie jest tylko narzędziem do osiągnięcia naszego wspólnego celu. Dzięki temu, że potrafimy patrzeć w tym samym kierunku, możemy otrzymać dodatkowe fundusze na realizację naszych wspólnych planów – mówiła podczas podpisania porozumień Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. Głównym źródłem finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w zakresie podpisanego porozumienia międzygminnego będą środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, a także środki własne poszczególnych gmin stanowiące wkład własny w projektach.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – plan działania

Porozumienie zostało podpisane przez m.st. Warszawa będące miastem na prawach powiatu, 14 gmin miejskich, 12 miejsko-wiejskich oraz 11 wiejskich przynależnych administracyjnie do 10 powiatów (legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego-zachodniego i żyrardowskiego). Obszar ten mimo, że zajmuje stosunkowo niewielką część województwa mazowieckiego (7,7%), koncentruje aż połowę mieszkańców regionu (50,1%).

Pan Marek Ruszkowski – Zastępca Wójta Gminy Lesznowola podpisuje porozumienie ZIT WOF

Kolejnym krokiem zacieśniającym współpracę gmin będzie przyjęcie wspólnej strategii działania, precyzującej konkretne projekty strategiczne o charakterze zintegrowanym. W przygotowanych Założeniach Strategii wskazano kluczowe obszary dla projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, do których należą: transport publiczny, promocja gospodarcza oraz e-usługi.

Gminy powiązane funkcjonalnie z m. st. Warszawa – sygnatariusze porozumienia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Gmina Błonie, Gmina Brwinów, Gmina Czosnów, Gmina Góra Kalwaria, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Halinów, Gmina Izabelin, Gmina Jabłonna, Miasto Józefów, Gmina Karczew, Gmina Kobyłka, Gmina Konstancin-Jeziorna, Gmina Miejska Legionowo, Gmina Lesznowola, Gmina Łomianki, Miasto Marki, Gmina Michałowice, Miasto Milanówek, Gmina Nadarzyn, Gmina Nieporęt, Gmina Nowy Dwór Mazowiecki, Miasto Otwock, Gmina Ożarów Mazowiecki, Gmina Piaseczno, Miasto Piastów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Pruszków, Gmina Radzymin, Gmina Raszyn, Gmina Stare Babice, Miasto Sulejówek, Gmina Wiązowna, Gmina Wieliszew, Gmina Wołomin, Miasto Ząbki, Miasto Zielonka, Miasto Żyrardów.

Źródło: Urząd m. st. Warszawy