×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Od lipca 2021 r. właściciele lub zarządcy domów i mieszkań mieli rok na dopełnienie obowiązku złożenia deklaracji o posiadanych źródłach ciepła i spalania paliw. Informacje te trafiają do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), czyli rządowej bazy danych. Dane zgromadzone w CEEB mają wspomóc również lokalne władze w kształtowaniu polityki niskoemisyjnej i w walce ze smogiem. Baza CEEB jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji zwanym ZONE.

W ramach kolejnego etapu CEEB będzie przeprowadzona inwentaryzacja budynków, której wynikiem będzie uproszczony audyt termoenergetyczny. Proces ten da realny obraz obecnego stanu budynków i pozwoli sprawnie zdefiniować potrzeby remontowe i termomodernizacyjne. W II połowie 2023 roku kontrole budynków przeprowadzać będą mogli gminni urzędnicy, inspektorzy środowiska, kominiarze oraz inne uprawnione osoby wskazane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji budynków (t.j. Dz. Urz. z 2022 r. poz. 438 ze zm.). Kontrola obejmie również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła w budynkach i mieszkaniach.

System ZONE, to ogólnopolski system teleinformatyczny, w którym zaplanowano  stworzenie e-usług umożliwiających obywatelom i przedsiębiorcom spełnianie ich obowiązków określonych w ustawie. Usługi te będą dostępne już w III kwartale bieżącego roku. Dzięki oddanym w ręce użytkowników narzędziom obywatel będzie mógł zamówić przegląd przewodów kominowych, inwentaryzację budynku lub zgłosić kopciucha. Przedsiębiorcy system umożliwi koordynację działań związanych z wykonaniem przeglądu przewodów kominowych czy inwentaryzacji budynku. System będzie na podstawie wyników inwentaryzacji i uproszczonego audytu energetycznego proponował obywatelowi również możliwości wsparcia sugerowanych rozwiązań termomodernizacyjnych. Pozwoli to odbiorcom efektywniej zarządzać wydatkami przeznaczonymi na ogrzewanie swoich budynków. Usługi w Systemie ZONE są zaprojektowane w taki sposób, aby stworzyć system przyjazny dla użytkownika oraz odpowiadający jego potrzebom.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) będzie zbierać kluczowe, rzetelne informacje, które pozwolą lepiej  planować  i wdrażać działania naprawcze w celu poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji przyczyni się do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Dzięki Systemowi ZONE gminy w Polsce będą posiadały kompleksowe informacje na temat używanych źródeł ciepła oraz stosowanego do nich paliwa.

Największymi zaletami Systemu ZONE będą:

  • Elektroniczne dokumenty – wysyłanie wniosków, zamówień, przeglądanie protokołów kontroli, składanie deklaracji.
  • Wsparcie użytkowników w postaci artykułów prezentujących najważniejsze, aktualne informacje o zmianach.
  • Instrumenty z propozycją wsparcia w zakresie możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych i sposobach ubiegania się o dofinansowania.
  • Aplikacja ZONE.APP będzie kompatybilna z urządzeniami mobilnymi z systemem Android lub IOS.

„Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)” jest realizowany przez GUNB w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa; Oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd; Działanie 2.1: Wysoka dostępność i jakość usług publicznych.

Zachęcamy do korzystania ze strony: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713, na której znajdą Państwo materiały do pobrania oraz sekcję z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Artykuł powstał przy współpracy z „Zespołem CEEB” przy Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego”

Logo Funduszy Europejskich, flaga Polski, i flaga Unii Europejskiej.
Diagram działania systemu CEEB

Źródło: https://www.gunb.gov.pl/

Skip to content