×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

W środę 6 kwietnia br. w Zakładzie Aktywności Zawodowej Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS w Wilczej Górze odbyła się uroczystość 15-lecia działalności placówki. Pracownia powstała w 2007 roku w ramach projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” i była pierwszym w Polsce – modelowym – przedsiębiorstwem społecznym.

Głównym celem powstania obiektu była aktywizacja zawodowa i społeczna dorosłych autystów wynikająca z przekonania, że osoby te mogą i powinny normalnie pracować i włączać się w życie społeczne.

Na początku gości powitała Pani Izabela Broczkowska – Prezes Zarządu Fundacji SYNAPSIS. Następnie głos zabrał Pan Michał Wroniszewski – Ambasador i Założyciel Fundacji SYNAPSIS, który opowiedział historię i początki pracowni w Wilczej Górze. Kolejnymi osobami, które zabrały głos byli Pani Bożena Domańska – Kierownik placówki oraz Krzysztof Rataj – Kierownik zespołu merytorycznego. Przedstawili prezentację z informacjami związanymi z działalnością Zakładu, m.in. jak na przestrzeni 15 lat zmienił się obiekt, jakie metamorfozy przeszły poszczególne sale tematyczne oraz ile zleceń w ciągu roku przyjmuje placówka. Dodatkowo otrzymaliśmy informację, że placówka zatrudnia 24 osoby w spektrum autyzmu – 10 pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 9 pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wśród nich 10 pracowników z niepełnosprawnością sprzężoną, czyli taką u której występują co najmniej dwie niepełnosprawności. Pracownia do tej pory dała pracę 44 osobom w spektrum autyzmu. Jeżeli chodzi o kadrę merytoryczną i administracyjną to składa się ona z 10 osób. Następnie Pani Mecenas Maria Jankowska – Rzecznik Praw Osób z Autyzmem wspomniała jak ważną rolę pełni pracownia w Wilczej Górze (obecnie jedyny ZAZ w Polsce) oraz zachęcała przybyłych gości do podejmowania działań mających na celu tworzenie kolejnych podobnych obiektów.

Ostatnim punktem uroczystości były wystąpienia przybyłych gości. Naszą gminę reprezentowali Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola oraz Pan Adam Gawrych – Sołtys Sołectwa Wilcza Góra. Głos zabrała Pani Wójt, która wspomniała, że Jubileusz 15-lecia jest doskonałą okazją nie tylko do podsumowania dotychczasowej działalności, ale także do wspomnień, dodając, że powstanie Pracowni w Wilczej Górze nie byłoby możliwe, gdyby nie wiedza, wizja i determinacja Państwa Wroniszewskich, którzy są inicjatorami i AMBASADORAMI tego przedsięwzięcia, które już od samego początku zostało zauważone i docenione przez polskich oraz międzynarodowych ekspertów.

Życzyła sukcesów i kolejnych pięknych jubileuszów, a na zakończenie przekazała Zarządowi gratulacje i kwiaty. Sołtys Sołectwa Wilcza Góra Pan Adam Gawrych wręczył Jubilatce urodzinowy tort.

Skip to content