×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Od 6 do 9 czerwca 2024 r. miliony Europejczyków włączą się w kształtowanie przyszłości naszej demokracji, biorąc udział w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego. Wybranych zostanie 720 posłów, a liczba posłów do PE wybieranych z każdego kraju UE jest ustalana przed wyborami i jest zależna od liczby mieszkańców. Polska będzie miała 53 reprezentantów w PE (o jednego więcej niż w wyborach w 2019 roku).

Te wybory, to czas, w którym możemy wszyscy wspólnie zdecydować o przyszłości Unii Europejskiej. Nasz głos, bez względu na to, czy chodzi o wybory lokalne, krajowe czy europejskie, ma ogromne znaczenie i jest doskonałą okazją, by wypowiedzieć się w ważnych dla nas sprawach.

Oddając głos w wyborach do PE, powinniśmy pamiętać, że Parlament Europejski przyjmuje przepisy, które dotyczą nas wszystkich i mają wpływ zarówno na duże kraje jak i małe społeczności, na potężne przedsiębiorstwa i start-upy, regulują kwestie globalne i lokalne.

W 2019 roku, frekwencja w wyborach do PE w Polsce, wyniosła ponad 45% i był to wzrost o prawie 22 punkty procentowe w odniesieniu do wcześniejszych wyborów. Przenosząc te dane na szczebel lokalny, Mieszkańcy gminy Lesznowola wykazali się wyjątkowym zrozumieniem i społeczną dojrzałością, czego wyrazem była frekwencja przekraczająca 61 %. Była to najwyższa frekwencja w powiecie piaseczyńskim (średnia frekwencja powiatu wyniosła 55,78%).

W Polsce, zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory posłów do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca 2024 r., a lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00 i w tym czasie możemy oddać swój głos.

Udział w wyborach, to jedno z podstawowych zadań odpowiedzialnego i świadomego swych praw społeczeństwa. Uczestnicząc w wyborach, wyrażamy między innymi takie aspekty naszego życia jak przynależność, zainteresowanie sprawami bieżącymi, poglądy i odpowiedzialność. Odpowiedzialność ta spoczywa właśnie na społeczeństwie poprzez jego świadomy wybór.

Szczegółowe informacja dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego są dostępne w BIP gminy Lesznowola oraz na stronie www.lesznowola.pl w zakładce „Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024”:

Bezpłatny transport publiczny i linie dodatkowe:

Transport publiczny w dniu wyborów

Skip to content