×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Do 31 maja Obywatele Ukrainy, na podstawie posiadanych dokumentów, mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej w Warszawie w granicach strefy biletowej 1 i 2. Podczas kontroli biletowej należy okazać dokument potwierdzający obywatelstwo ukraińskie oraz przybycie do Polski po 24 lutego tego roku. Bezpłatna komunikacja obowiązuje także na terenie gminy Lesznowola.

До 31 травня громадяни України, на підставі своїх документів, можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом у Варшаві в межахквиткових зон 1 і 2. Під час контролю квитків необхідно пред’явити документ, що підтверджує українське громадянство та прибуття до Польщі після 24 лютого цього року (номер PESEL, де вказано статус іноземця). Безкоштовним є також транспорт в муніципалітеті Лешноволя.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Skip to content