×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

10 grudnia 2021 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z udziałem Wójt Gminy Lesznowola Marii Jolanty Batyckiej – Wąsik i Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła.

Projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 280311W ulicy Plonowej i drogi gminnej ul. Astrów w miejscowości Nowa Wola gm. Lesznowola wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.

Przedmiotem zadania była rozbudowa drogi gminnej nr 280311W i zmiana przebiegu ul. Plonowej, która docelowo połączona została z wewnętrzną drogą gminną ulicą Astrów w m. Nowa Wola. Droga zyskała klasę drogi lokalnej – L. Długość wykonanej drogi wynosi 658,72 m, szerokość pasa drogowego wynosi od 12,0 m do 13,0 m (na łuku jezdni). Nawierzchnię jezdni wykonano z betonu asfaltowego.
Na całej długości ulicy wykonano chodnik, jednokierunkową ścieżkę rowerową z dopuszczeniem ruchu pieszych oraz elementy stałej organizacji ruchu tj. wyniesione skrzyżowanie z przejściami dla pieszych w rejonie ul. Maciejki, 3 wyniesione przejścia dla pieszych oraz zwykłe przejście dla pieszych. Nawierzchnia zjazdów, skrzyżowania oraz wyniesionych przejść dla pieszych jak również chodnika wykonana została z kostki brukowej betonowej 8 cm z fazą. Dla potrzeb odwodnienia drogi wykonano kanalizację deszczową grawitacyjną o łącznej długości kanałów 727,0 m. W ramach inwestycji wykonano również oświetlenie uliczne i kanał technologiczny. Ponadto przebudowano sieć wodociągową o łącznej długości 66,0 m kolidującą z końcowym odcinkiem drogowej kanalizacji deszczowej.

Gmina Lesznowola otrzymała dofinansowania ze środków państwowego funduszu celowego RFRD w wysokości: 2 041 703,36 zł.

Koszt całej inwestycji: 4 621 780,00 zł

Flaga i godło Polski na szarym tle.
Skip to content