×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych zabiegów rehabilitacji leczniczej w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Lesznowola na lata 2019-2023” finansowanego przez Gminę Lesznowola oraz dofinansowanego przez NFZ.

Udział w Programie mogą wziąć mieszkańcy Gminy Lesznowola w wieku 18 lat i więcej, którzy:

  • posiadają skierowanie do poradni fizjoterapii od lekarza POZ lub specjalisty realizującego usługi w ramach NFZ, zawierające rozpoznanie: choroby układu mięśniowo-szkieletowego lub choroby układu nerwowego, a także wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego lub urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych,
  • nie korzystali ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanej przez NFZ, ZUS, KRUS lub PEFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem do Programu,
  • wyrażą zgodę na udział w Programie i złożą wszystkie wymagane oświadczenia.

Zapewniamy:

  • konsultację fizjoterapeuty celem dopasowania zabiegów do schorzenia,
  • 10 dniowy cykl zabiegów według indywidualnego planu rehabilitacji wraz z edukacją.

Gdzie
Centrum Medyczne JUDYTA w Raszynie ul. Pruszkowska 52
Rejestracja osobiście lub pod nr tel.: (22) 185 55 22

WAŻNE:

  • nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”,
  • skierowanie jest ważne 30 dni,
  • liczba miejsc ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń,
  • z rehabilitacji można korzystać do końca grudnia 2023 r.

Więcej: https://lesznowola.pl/bezplatna-rehabilitacja-dla-mieszkancow-gminy-lesznowola/

W lewym dolnym rogu znajduje się Herb Gminy Lesznowola. Żółty napis Bezpłatna Rehabilitacja i czerwony napis dla Mieszkańców Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Skip to content