×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych zabiegów rehabilitacji leczniczej w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Lesznowola na lata 2019-2023” finansowanego przez Gminę Lesznowola oraz dofinansowanego przez NFZ.

Bezpłatne dla mieszkańców Gminy Lesznowola zabiegi rehabilitacyjne będzie realizowało Centrum Medyczne JUDYTA Sp. z o. o. w Raszynie ul. Pruszkowska 52.

Co zapewnia Centrum:
konsultację fizjoterapeuty celem dopasowania zabiegów do schorzenia,
10 dniowy cykl zabiegów według indywidualnego planu rehabilitacji wraz z edukacją.

Program kierowany jest do osób, które spełnią następujące warunki:

 • są mieszkańcami Gminy Lesznowola w wieku 18 lat i więcej,
 • posiadają Skierowanie do poradni fizjoterapii od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza POZ lub specjalisty realizującego usługi w ramach NFZ), zawierające rozpoznanie:
  – choroby układu mięśniowo-szkieletowego (M00-M99),
  – lub choroby układu nerwowego (G00-G99) a także wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego (Q65–Q79),
  – lub urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98),
 • nie korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanej przez NFZ, ZUS, KRUS lub PEFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem do Programu,
 • zgłoszą się osobiście do Centrum Medycznego JUDYTA Sp. z o. o. w Raszynie ul. Pruszkowska 52 lub zadzwonią pod nr tel.: (22) 185 55 22 w celu rejestracji,
 • wyrażą zgodę na udział w Programie i złożą wszystkie wymagane oświadczenia.

WAŻNE:
– nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”,
– skierowanie jest ważne 30  dni,
– liczba miejsc jest ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Program będzie realizowany do końca grudnia 2023 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie Programu.

Więcej informacji na temat udziału w Programie i rejestracji pod nr tel.: (22) 185 55 22.

Zapraszamy do skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych!

Pliki do pobrania:

Skip to content